Presets för Lightroom ”flowers”

Fyra stycken Ligtroom presets.

En preset är en färdig redigering som du kan importera i Lightroom och använda för att redigera dina bilder. Beroende på hur din originalbild är tagen får du olika resultat.

499,00 kr